Onze informatiepagina's
Alles openen Alles sluiten
 
  Alle informatie over huis en hypotheek

Maatschappelijk Gebonden Eigendom

Maatschappelijk Gebonden Eigendom (MGE) is een vorm van eigenwoningbezit in de sociale sector. Hierbij is de bewoner eigenaar van de woning, maar is de woningcorporatie verantwoordelijk voor groot onderhoud. Het woord ‘Gebonden’ verwijst naar het feit dat de eigenaar het huis niet op de vrije markt mag doorverkopen. De eigenaar is verplicht het huis bij verkoop aan te bieden aan de woningcorporatie. De woningcorporatie is er zo zeker van dat zij de woning weer in handen krijgt. De corporatie kan de woning vervolgens wél op de vrije markt verkopen.
Bij verkoop van de woning aan de corporatie, wordt de winst of het verlies verdeeld tussen de voormalige eigenaar en de corporatie. Dit kan gunstig zijn voor de eigenaar: bij een eventuele daling van de woningwaarde deelt de woningcorporatie mee in het verlies. Een nadeel is wel dat de eigenaar minder profiteert van een waardestijging. Ook hiervan moet hij een deel aan de woningcorporatie afstaan.

Bij het aangaan van een MGE-constructie, is het raadzaam van tevoren de voorwaarden goed door te nemen. Let u op de volgende punten:

 • De Belastingdienst moet de MGE-constructie goedkeuren. Dit gebeurt alleen wanneer de koper voldoende belang heeft bij waardeontwikkeling van de woning. Om deze reden moet de koper minstens voor 50% meedelen in de winst of het verlies.
 • Soms wordt afgesproken dat de woning tegen de aankoopprijs plus een vast percentage per jaar wordt terugverkocht aan de corporatie. Wanneer dit het geval is, kunt u in de meeste gevallen beter niet akkoord gaan. Dit is meestal niet voordelig.
 • Zorg dat duidelijk is wie het economisch eigendom van de woning heeft. Banken verstrekken vaak alleen een hypotheek als u als eigenaar het economisch eigendom heeft.
 • Meestal is aan de terugkoopregeling een termijn verbonden. Bepaal voor uzelf of u deze termijn redelijk vindt.
 • Spreek van tevoren met de corporatie af wat er gebeurt met investeringen die u zelf in de woning heeft gestoken. Wanneer u hier geen afspraken over maakt, kan het zijn dat de opbrengst hiervan deels naar de woningcorporatie gaat.
 • Bij de terugkoop van het huis, schakelt de woningcorporatie meestal een taxateur in. Wanneer u het niet eens bent met de verkoopwaarde die deze taxateur vaststelt, kunt u gebruik maken van een geschillenregeling. Dit houdt in dat zowel de woningcorporatie als u zelf, een eigen taxateur benoemen. Het is raadzaam hier bij twijfel gebruik van te maken.

Varianten op MGE
Naast MGE zijn er nog andere regelingen die de koop van een huis voor u als huurder kunnen vergemakkelijken. Enkele van deze regelingen zijn 'Koopgarant' en 'Koopcomfort', deze producten worden aangeboden door Stichting OpMaat. Deze stichting ontwikkelt producten en diensten om de stap van huren naar kopen makkelijker te maken.

Tot 2004 was het product 'Koopgarant' een dienst van de Stichting Koopgarant. In 2008 werd de naam van de stichting gewijzigd in Stichting OpMaat. Dat heeft ervoor gezorgd dat de stichting OpMaat een slagvaardige en flexibele organisatie is geworden waar u als klant op terug kunt vallen.

Koopgarant
Met Koopgarant wordt het kopen van een woning betaalbaarder en minder risicovol. Zo profiteert u van vele voordelen terwijl de situatie vrijwel hetzelfde is als wanneer u volledig eigenaar bent van de woning. De voordelen waarvan u profiteert bij een koopgarantwoning zijn:

 • een korting op de marktwaarde vanaf 10%;
 • de corporatie of ontwikkelaar koopt de woning gegarandeerd binnen 3 maanden van u terug wanneer u de woning wilt verkopen;
 • u deelt de waardeverandering bij verkoop met de corporatie of ontwikkelaar;
 • u profiteert van het belastingvoordeel voor woningeigenaren.

Koopcomfort
Het kopen van een woning met Koopcomfort werkt bijna het zelfde als het kopen van een vrije verkoopwoning. U betaalt de volledige marktprijs en u wordt ook volledig eigenaar van de woning. Maar wilt u de woning na een tijdje weer verkopen, dan dient u deze aan te bieden aan de corporatie van wie u de woning hebt gekocht. De corporatie is verplicht de woning weer terug te kopen tegen de dan geldende marktprijs. U profiteert bij Koopcomfort dus van de 'terugkoopgarantie'.

Te Woon
Er zijn ook woningcorporaties die het product 'Te Woon' aanbieden. In dat geval is het mogelijk om te kiezen uit zowel huur-  als koopwoningen. Daarbij hebt u de optie om te kiezen uit de volgende contracten:

 • Huren
 • Vrije verkoop
 • Een koopvariant zoals Koopgarant
Hoe weet je dat je niet te veel voor een woning betaalt? Volg De Gouden Tips voor het kopen van een woning
actuele hypotheekrente overzicht: www.rente.tarieven.nl Copyright 2005-2024 Uw Huis en Hypotheek